Vi samlar och jämför just nu över 100 olika mobilabonnemang från hela 10 olika operatörer Sidan innehåller betalda samarbeten

Vad är sparad surf?

Sparad surf är ett koncept som de flesta mobiloperatörerna erbjuder. Principen går ut på att du i slutet av en månad får den surf du inte hunnit använda överflyttad till nästkommande månad. Detta gör att du får mer surf månaderna efter att du inte hunnit använda hela din surfpott.